Ekonomia jest często przedstawiana w formie abstrakcyjnych pojęć i liczb. Może się to wydawać trudne, ale jeśli zrozumiesz podstawowe prawa ekonomiczne, możesz lepiej ocenić, czy dana polityka gospodarcza ma sens. Wiedza ta jest przydatna również w życiu codziennym.

Ekonomia – warto się nią interesować

Wiedza ekonomiczna jest niezwykle wartościowa z perspektywy dążenie do lepszego zrozumienia otaczającego nas świata. Czy jest to dyscyplina szczególnie trudna? Z zewnątrz wydaje się być trudniejsza, niż w rzeczywistości.

Zagłębienie się w podstawowe pojęcia pozwala na stosunkowo pełne zrozumienie meandrów ekonomii. Kwestie ekonomiczne mogą mieć ogromny wpływ na codzienne życie, dlatego warto się nią zainteresować. Decyzje podejmowane przez ekonomistów mogą zmienić twoje perspektywy pracy albo emeryturę. Dlatego śledzenie trendów ekonomicznych i politycznych debat powinno być postrzegane jako sprawa wysokiej wagi.

Ekonomia – nauki społeczne czy ścisłe?

Różne nurty przyjmują różne punkty widzenia. Nierzadko powoduje to powstanie kwestii spornych. Przykładem jest spór o to, czy ekonomia jest nauką w takim sensie jak chemia czy fizyka. Jeszcze inną dyskusji rodzi pytanie, czy ekonomia powinna uwzględniać w swoich analizach kwestie moralne. Czy ekonomia to tylko badanie gospodarki tak jak socjologia jest badaniem społeczeństwa?

Najbardziej przekonujące wydaje się być stwierdzenie, że ekonomia to badanie racjonalnego wyboru ludzkiego. Taką postawę reprezentuje ekonomia neoklasyczna, która jest dziś ekonomią głównego nurtu.

Systemy ekonomiczne

Na świecie istnieje wiele różnych typów systemów gospodarczych. Niektóre powszechne przykłady to kapitalizm, socjalizm i komunizm. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje zarządzania gospodarczego.

·       gospodarka rynkowa

Jest systemem ekonomicznym, w którym produkty są tworzone i dystrybuowane przez prywatne przedsiębiorstwa, a nie przez państwo.

·       gospodarka centralnie sterowana

Gospodarka centralnie planowana to system gospodarczy, w którym rząd podejmuje większość decyzji o tym, co i jak produkować.

·       gospodarka mieszana

Gospodarka mieszana to system gospodarczy, w którym państwo interweniuje w sektor prywatny, aby regulować i koordynować produkcję i dystrybucję dóbr.

Artykuł przypisany do: