Fitofarmaceutyczne firmy R&D wprowadzają do sprzedaży innowacyjne rozwiązania wyróżniające się bardzo wysoką skutecznością i długością działania. Dzięki współpracy z czołowymi producentami środków ochrony roślin firma Osadkowski w swoich technologiach fungicydowych korzysta z najnowszych rozwiązań. W Technologii Zdrowy Łan Premium można zaleźć układ substancji aktywnych i produktów dotychczas niedostępnych w szerokiej sprzedaży.

Ochrona grzybobójcza zbóż

Jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w okresie wiosennym jest ochrona fungicydowa.  Liczba wykonywanych aplikacji jest zróżnicowana i zależy między innymi od gatunku zbóż. Widoczny jest jednak trend do wykonania 3, a nawet 4-ech zabiegów w pszenicy ozimej. Związane jest to dużą intensywnością prowadzenia tej uprawy, a tym samym oczekiwaniem wysokich plonów. Mniejsza liczba zabiegów fungicydowych wykonywana jest zwykle pszenżycie ozimym i życie ozimym. Wynika to z ich większej genetycznej odporności na choroby oraz mniejszych oczekiwań pod kątem wielkości plonu i efektywności ekonomicznej uprawy.

Jakie choroby zwalczamy w zbożach?

W zbożach występuje dość szerokie spektrum chorób, dlatego też wykonanie 3-4 zabiegów w uprawach o dużym potencjale plonowania jest często uzasadnione ekonomicznie. Pełna ochrona grzybobójcza obejmuje wykonanie standardowo 3-ech zabiegów w terminie T1, T2 i T3. Każdy z nich ukierunkowany jest na specyficzne choroby występujące w danym okresie wzrostu zbóż oraz choroby towarzyszące uprawie przez cały okres wegetacji.

Presja chorób jest silnie zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi gatunkami zbóż ozimych. Zależy ona również od innych czynników, do których można zaliczyć profil zdrowotności odmiany, udział zbóż w płodozmianie i następstwa roślin uprawnych.

Zabieg T1, o którym więcej dowiesz się tutaj https://osadkowski.pl/portal/aktualnosci/technologiczny-fenomen-ochrona-fungicydowa-zboz/, wykonywany jest zwykle wczesną wiosną, najpóźniej do fazy drugiego kolanka (BBCH 32). Zwalczane są w nich przede wszystkim chorobny podstawy źdźbła, do których należy zaliczyć:

  • łamliwość podstawy źdźbła zbóż
  • fuzarynaj zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
  • zgorzel podstawy źdźbła
  • ostra plamistość oczkowa

Podczas zabiegu powinny zostać zwalczone choroby liści, które w tym okresie mogą również występować na roślinach uprawnych.

Celem zabiegu T2 jest ochrona aparatu asymilacyjnego, czyli liści. Zabieg wykonywany jest zwykle w fazie liścia flagowego (BBCH 37-39). Okres ochrony przypada z reguły na występowanie przebiegu pogody, który sprzyja licznym infekcjom grzybami patogenicznymi. Dlatego też produkty aplikowane w tej fazie powinny charakteryzować się bardzo dobrym działaniem interwencyjnym i przedłużonym działaniem zapobiegawczym. W tym okresie zwalczane są poniższe choroby:

  • mączniak prawdziwy zbóż i traw
  • septorioza paskowana liści pszenicy
  • brunatna plamistość liści zbóż
  • rdze
  • rynchosporioza
  • plamistość siatkowa jęczmienia

Ostatni zabieg T3 wykonywany jest w celu ochrony kłosa przez septoriozą plew, fuzariozą kłosów oraz czernią zbóż. Pozwala on z jednocześnie zabezpieczyć jakość plonu (brak mykotoksyn, lepsze wyrównanie ziarna) oraz wielkość plonu.

Technologiczny Fenomem — Zdrowy Łan Premium

Program ochrony fungicydowej łączy w sobie pełną paletę produktów od różnych producentów i maksymalnie wykorzystuje właściwości każdego stosowanego w niej fungicydu. Technologia obejmuje 3 zabiegi, które oparte są aż o 7 różnych i niepowtarzających się substancji czynnych. Taki układ zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia odporności grzybów patogenicznych na działanie substancji czynnych. Skomponowanie takiej technologi możliwe było dzięki bardzo szerokiemu spojrzeniu na problem ochrony zbóż ozimych przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w praktyce rolniczej oraz współpracy w wieloma dostawcami środków ochrony roślin.

Na uwagę zasługuje połączenie w zabiegu T2 dwóch najnowszych substancji aktywnych dostępnych na rynku o wyróżniającej się skuteczności i długości działania. W zabiegu do ochrony liści wykorzystano benzowindyflupyr (innowacyjna substancja z grupy SDHI) oraz mefentriflukonazol (najnowszy triazol o wyjątkowych właściwościach). Takie połączenie umożliwia ochronę liści i rozwijającego się kłosa nawet do 50 dni od momentu wykonania zabiegu.

Technologiczny Fenomen otwiera zabieg T1, w którego skład wchodzą produkty zawierające substancje czynne protiokonazol, metrafenon oraz cyprodynil.

Program Zdrowy Łan Premium kończy się ochrona kłosa, do której zalecane są dwie substancje czynne z grupy triazoli: tebukonazol i metkonazol. Takie połączenie umożliwia eliminację wszystkich najważniejszych szczepów grzybów z rodzaju Fuzarium powodujących fuzariozę kłosów.

Technologie fungicydowe dostosowane do potrzeb

W ofercie firmy Osadkowski znajdują się również programy ochrony grzybobójczej o mniejszej intensywności ochrony. Umożliwiają one utrzymanie zadowalającej zdrowotności łanu przez okres wegetacji wiosennej aż do zbioru. Rozwiązania Zdrowy Łan Standard i Zdrowy Łan Ekonomiczny rekomendowane są na plantacje zbóż ozimych o niższym potencjale plonowania.

 

Artykuł przypisany do: