Radom to miasto we wschodniej części Polski, liczące 225 072 mieszkańców (grudzień 2010). Jest stolicą powiatu radomskiego i leży około 100 km na południe od Warszawy. Miasto jest siedzibą Politechniki Radomskiej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Radom jest również ważnym ośrodkiem przemysłowym, zwłaszcza w zakresie produkcji maszyn i tekstyliów.

Historia Radomia

Historia Radomia sięga XI wieku, kiedy to był małym miastem w królestwie książąt polskich. Na początku XIV wieku stał się miastem królewskim, a wkrótce potem prosperował dzięki dogodnemu położeniu na szlakach handlowych. Jednak jego złoty okres zakończył się podczas najazdu szwedzkiego w XVII wieku, kiedy to miasto zostało splądrowane i spalone. Nigdy w pełni nie podniosło się po tym ciosie, a pod koniec XVIII wieku było ponownie małym miastem z kilkoma tysiącami mieszkańców.

Wzrost gospodarczy

XIX wiek przyniósł Radomowi pewien wzrost gospodarczy, ale I wojna światowa zadała miastu kolejny poważny cios. We wrześniu 1939 roku Radom został zajęty przez wojska niemieckie i stał się głównym ośrodkiem oporu przeciwko nim. Niestety, opór ten został brutalnie stłumiony przez nazistowskie Niemcy, a w 1944 roku większość żydowskiej ludności Radomia została wymordowana w obozach koncentracyjnych.

Radom współcześnie

Po zakończeniu II wojny światowej Radom zaczął się powoli, ale skutecznie odbudowywać. Obecnie jest to ponownie ważny ośrodek przemysłowy, jak również prężnie działający ośrodek kulturalny z wieloma muzeami i teatrami. Pomimo wszystkich swoich problemów na przestrzeni dziejów, Radom pozostaje pięknym miastem, które warto odwiedzić.

Artykuł przypisany do: