Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Liczba wizyt od 09.2012: 58319184    Dziś jest: środa, 23 maja 2018
Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie ul. Józefa Piłsudskiego 6
drukuj

Skargi/Wnioski/Petycje


Petycje


Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WĘGROWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 6

07-100 Węgrów

telefaksem przesyłać na numer:  025 - 792 12 01

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: kppwegrow@ra.policja.gov.pl

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53

centrala: 0-22 55 17 700


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 -- 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl 

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W WĘGROWIE

 w każdy wtorek w godz. 1600 - 1800
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie I piętro, pokój 15,
tel.(25) 792 12 60
Koordynatorem skargowym w KPP w Węgrowie jest Naczelnik Ruchu Drogowego kom. Krzysztof Gromek, tel. (25) 792 12 63.
 
Jednostką nadrzędną nad Komendą Powiatową Policji w Węgrowie jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu.
 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
 
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  

w wtorek w godz. 1300 - 1730

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie II piętro, pokój 200, tel.048 345 22 02


Policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli (I piętro, pokoje 110,111 i 112) w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 

w każdy wtorek w godz. 800 - 1730

w pozostałe dni służby/pracy w godz. 800 - 1530


W Komendzie Głównej Policji (Warszawa, ul. Puławska148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 (w poniedziałki do godz. 17.00) przez oficerów działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

Mazowieckie jednostki powiatowe:

SONDA
Czy nosisz odblaski nawet, gdy to nie jest obowiązkowe?
Tak Nie Rzadko
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu; Radom, ul 11-go Listopada 37/59
TELEFONY ALARMOWE:  112 z telefonów komórkowych lub  997   SPIS TELEFONÓW 
   DLA OSÓB GŁUCHYCH 
Formularz kontaktowy
Kontakt z redakcją strony
Copyright © KWP Radom 2012 - 2018
projekt i wykonanie: gqim.com