O projekcie

We wrześniu 2015 r w MSW podpisano porozumienie w sprawie współfinansowania z funduszy norweskich, opracowanego wspólnymi siłami przez Zespół Funduszy Pomocowych i  wiodące Wydziały KWP zs w Radomiu projektu pt. „Bezpieczeństwo gospodarcze Strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”.

1 243 tys. zł będzie przeznaczone na sfinansowanie szkoleń i zakupów specjalistycznych urządzeń dla Mazowieckiej Policji. Swoją wiedzę będą doskonalić Policjanci Wydziału dw. z Korupcją, Wydziału Kryminalnego i Laboratorium Kryminalistyki – ogółem 545 osób.  Szkolenia rozpoczną się jeszcze w tym roku.  Wśród zaproszonych gości – często trenerów prowadzących zajęcia,  będą funkcjonariusze unijnych Policji, krajowi specjaliści zajmujący się walką z korupcją, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Zakupiony sprzęt wzmocni możliwości techniczne Laboratorium Kryminalistyki.
 

Projekt przewiduje konferencję otwierającą  z zaproszeniem przedstawicieli mediów, powstanie strony internetowej poświęconej realizacji projektu, opracowanie e- publikacji, uruchomienie stoiska promocyjnego podczas Święta Policji. 
 

O możliwości wsparcia działań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego można dowiedzieć się na poniższych stronach internetowych:
 

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.org