Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Liczba wizyt od 09.2012: 58319185    Dziś jest: środa, 23 maja 2018
Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie ul. Józefa Piłsudskiego 6
drukuj

Bez przemocy

 


 

Jesteś osobą starszą?

 

Czujesz się krzywdzona/y przez najbliższych? 


 Osoby starsze mogą cierpieć z powodu poczucia bycia odrzuconym, samotnym, niepotrzebnym. Zdarzają się sytuacje, gdy są izolowane od kontaktów poza domem z rodziną lub znajomymi, są skazane na środowisko, w którym przebywają i w sytuacji przemocy nie widzą możliwości ucieczki.

Przemoc może przybierać różne formy: przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, finansowej, a także zaniedbania.

Przemoc psychicznato np. przeklinanie, obelgi i groźby, ciągła krytyka, szykanowanie z powodu wieku, kontrolowanie, ograniczenia kontaktów z rodziną i znajomymi, poniżanie, wyśmiewanie, ciągłe niepokojenie, domaganie się posłuszeństwa, zakaz wychodzenia z domu.

Przemoc fizycznato np. popychanie, bicie, szarpanie, policzkowanie, duszenie, wykręcanie rąk, karmienie z użyciem siły lub pozbawianie jedzenia, zaniedbywanie czynności pielęgnacyjnych, zamykanie samotnie w domu lub w jednym pomieszczeniu.

Przemoc seksualnato np. gwałt, molestowanie, obnażanie się, zmuszanie do nieakceptowanych form współżycia, do oglądania treści pornograficznych, żarty o podtekście seksualnym.

Przemoc finansowato np. odbieranie renty/emerytury, kontrolowanie i wydzielanie pieniędzy, zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych np. wzięcia kredytu bankowego, do zmiany testamentu, do przepisywania (darowizn) nieruchomości. Informacja o zaistnieniu tego typu przemocy może być: brak pieniędzy, nagłe zmiany w testamencie lub decyzje o podjęciu pożyczki lub kredytu.

Zaniedbywanieto np. niedostarczenie przez osobę opiekującą się seniorem pożywienia, wody, ubrania, środków higieny osobistej, leków, porzucenie, opuszczenie starszej osoby przez jej opiekuna lub przez osobę, która jest odpowiedzialna za opiekę nad nią.

Żyjąc w rodzinie oczekujemy od jej członków zrozumienia, pomocy i szacunku. Niestety zdarza się, że najbliżsi ludzie często potrafią stosować przemoc wobec osób, które powinni chronić i wspierać.


Pamiętaj przemoc domowa nie jest jednorazowym incydentem.

Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw.

Przemoc domowa jest przestępstwem.


Ale przemoc to nie tylko znęcanie się fizyczne lub psychiczne (art. 207 kodeksu karnego). Przemoc domowa może mieć także oblicze: groźby karalnej (art. 190 kk), zmuszania do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art. 191 kk), zgwałcenia (art. 197 kk), uchylania się od płacenia alimentów (art. 209 kk), kradzieży na szkodę osoby najbliższej (art. 278 kk), czynów kazirodczych (art. 201 kk) i innych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zgłoś się do najbliższej jednostki Policji, porozmawiaj z dzielnicowym. Pomocy możesz oczekiwać również od pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej.

 


 

 

 

Jeżeli krzywdzisz swoich najbliższych, jeśli jesteś sprawcą przemocy w rodzinie!

 

Ta informacja jest dla ciebie!


 Przemoc może przybierać różne formy.

Bicie, policzkowanie, kopania, przypalanie, duszenie, szczypanie, wyrywanie włosów, ośmieszanie, krytykowanie, grożenie, straszenie, wyzywanie, niszczenie rzeczy, zbieranie pieniędzy, zamykanie domu, izolowanie od innych ludzi -- członków rodziny, znajomych, zmuszanie do seksu, gwałt.

Jeżeli w twojej rodzinie wypełniono Niebieską Kartę, która związana jest z przemocą lub nadużywaniem alkoholu oznacza to, że sytuacją rodziny -- ofiarą przemocy, dziećmi, sprawcą przemocy -- będzie interesować się szereg instytucji społecznych (m. in. pomoc społeczna, Policja, oświata, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych).


Przemoc nie jest prywatną sprawą!

Nie jest też metodą wychowawczą albo rozwiązywaniem konfliktów małżeńskich i rodzinnych!

Pamiętaj sprawca przemocy nie jest bezkarny!


Każdy sprawca będzie musiał ponieść konsekwencje prawne stosowania przemocy.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw.

Art. 207 § 1 Kodeksu Karnego mówi:, „Kto znęca się fizycznie i psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do alt 5". Przestępstwo to jest ścigane z urzędu -- a nie na wniosek osoby.

Ale przemoc to nie tylko znęcanie się fizyczne lub psychiczne. Przemoc domowa może mieć także oblicze: groźby karalnej (art. 190 kk), zmuszania do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art. 191 kk), zgwałcenia (art. 197 kk), uchylania się od płacenia alimentów (art. 209 kk), kradzieży na szkodę osoby najbliższej (art. 278 kk), czynów kazirodczych (art. 201 kk) i innych.

Policja ma obowiązek wszczęcia postępowania sprawdzającego lub karnego w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 

Nic nie usprawiedliwia przemocy.

Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca.


Jeżeli nie zmienisz swojego zachowania grozi ci postępowanie karne, proces w sądzie, wyrok a nawet więzienia. Sąd może orzec wobec ciebie nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (nawet, jeżeli ten lokal jest prawnie twój), zakaz zbliżania lub kontaktowania się z osobami najbliższymi. Możesz też dostać dozór Policji.

Jeśli chcesz zacząć kontrolować swoje picie alkoholu, zgłoś się do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w swoim mieście lub gminie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie swojego zachowania, chcesz aby Twoja rodzina była szczęśliwa i bezpieczna, zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.

 

 


 

Instytucje pomocowe dla ofiar przemocy domowej z powiatu węgrowskiego

 

 

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

07-100 Węgrów

 

ul. Piłsudskiego 23

 

(25) 792 02 90

 

(25) 792 49 07

 

oik@pcpr.wegrow.pl

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów

 

(25) 792-49-07; 792-02-90

 

pcpr@pcpr.wegrow.pl

 

 

Węgrów

 

Centrum Pomocy Społecznej

 

Gdańska 69 07-100 Węgrów

 

cps.wegrow@cps.wegrow.pl

 

( 25) 792-20-57

 

 

Grębków

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Wspólna 5 07-110 Grębków

 

gops@grebkow.pl

 

( 25) 793-00-40

 

 

Korytnica

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Małkowskiego 20 07-120 Korytnica

 

gopskorytnica@wp.pl

 

( 25) 661-21-30

 

 

Liw z/s w Węgrowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Mickiewicza 2 07-100 Węgrów

 

gops@liw.pl

 

( 25) 792-28-05

 

 

Wierzbno

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Wierzbno 88 07-111 Wierzbno

 

gopswierzbno@post.pl

 

( 25) 793-45-91

 

 

 

 

Stoczek

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Węgrowska 22 07-104 Stoczek

 

gops-stoczek@wp.pl

 

( 25) 691-91-60

 

 

Sadowne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Kuźnica 1 07-140 Sadowne

 

gops@sadowne.pl

 

( 25) 675-32-34

 

 

Miedzna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Pl. Wolności 3 07-106 Miedzna

 

ps.gopsmiedzna@op.pl

 

( 25) 691-83-34

 

 

Łochów

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Al. Pokoju 75

 

07-130 Łochów

 

mgopsrodzinne@wp.pl

 

( 25) 675-13-60

 

 

Poradnia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgrowie

 

ul.Kościuszki 15

 

tel. 25-792-28-23

 

filia Poradni mieści się w Ośrodku Zdrowia w Łochowie

 

ul.Aleja Pokoju pok.nr 29 (gabinet psychiatry)

 

 

 


Mazowieckie jednostki powiatowe:

SONDA
Czy nosisz odblaski nawet, gdy to nie jest obowiązkowe?
Tak Nie Rzadko
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu; Radom, ul 11-go Listopada 37/59
TELEFONY ALARMOWE:  112 z telefonów komórkowych lub  997   SPIS TELEFONÓW 
   DLA OSÓB GŁUCHYCH 
Formularz kontaktowy
Kontakt z redakcją strony
Copyright © KWP Radom 2012 - 2018
projekt i wykonanie: gqim.com