Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Liczba wizyt od 09.2012: 57549155    Dziś jest: niedziela, 22 kwietnia 2018
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU

Aktualności

Walidacja namiotu do ujawniania śladów linii papilarnych
Walidacja namiotu do ujawniania śladów daktyloskopijnych na przedmiotach dużogabarytowych

W dniach 25–26 lutego 2016 roku w Laboratorium Kryminalistycznym KWP z siedzibą w Radomiu odbyła się walidacja specjalistycznego namiotu do ujawniania śladów daktyloskopijnych na przedmiotach dużogabarytowych, który powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego”.

 


Przegląd Zarządzania 20.01.2016
W dniu 20.01.2016 roku o godz. 13.00 odbył się Przegląd Zarządzania nr 01/2016, zgodnie z zatwierdzonym porządkiem dziennym oraz odprawa roczna Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu. Przegląd Zarządzania prowadził Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Kamil BORKOWSKI.
Warsztaty szkoleniowe z zakresu badań daktyloskopijnych 02-04.12.2015

Laboratorium Kryminalistycznego KWP z s. w Radomiu oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w dniach 2–4 grudnia 2015 roku w miejscowości Krogulcza Sucha k. Radomia, zorganizowało kryminalistyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu badań daktyloskopijnych. Uroczystego otwarcia warsztatów dokonali: Komendant Wojewódzki Policji z s. w Radomiu insp. Rafał Korczak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu,  mł. insp. Kamil Borkowski, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk oraz Naczelnik LK KWP z s. w Radomiu mł. insp. Marian Świderek.

Szkolenie „Oględziny miejsca znalezienia zwłok ludzkich” 26-28 11.2015

W dniach 26 – 28 listopada 2015 r. w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Dafne”   w Zakopanem odbyło się szkolenie dla policjantów techniki kryminalistycznej z jednostek garnizonu mazowieckiego. Tematem szkolenia były „Oględziny miejsca znalezienia zwłok ludzkich”. Głównym założeniem zorganizowanych zajęć było spowodowanie ulepszenia procesu wykrywczego śladów kryminalistycznych na miejscu znalezienia zwłok. Uczestnikom szkolenia przedstawiono zasady prowadzenia oględzin miejsc znalezienia zwłok, w tym sposoby ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, prawidłowego sporządzania dokumentacji fotograficznej, wideo oraz zasad sporządzania szkiców i planów. 

Konferencja otwierająca projekt „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza” 25.11.2015

W dniu 25 listopada 2015 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”, w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. W trakcie konferencji insp. Marek Świszcz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu, podinsp. Aldona Policha Laboratorium Kryminalistyczne, podinsp. Konrad Krakowiak Wydział ds. Walki z Korupcją, Andrzej Koryciński Zespół Funduszy Pomocowych, podkom. Robert Kupidura Wydział Kryminalny zaprezentowali projekt, planowane działania, rezultaty oraz korzyści wynikające z jego realizacji. Konferencji towarzyszyli również przedstawiciele mediów

Szkolenie z zakresu płynnych materiałów wybuchowych dla zespołów ATK z całego garnizonu mazowieckiego

W dniu 25 września 2015 roku w Radomiu, na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego odbyło się szkolenie z zakresu płynnych materiałów wybuchowych zorganizowane przez Laboratorium Kryminalistyczne i Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu oraz Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Radomiu.

Szkolenie prowadzili instruktorzy minerstwa i pirotechniki Wydziału Realizacyjnego KSP i Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP oraz Zastępca Naczelnika LK KWP z s. w Radomiu – biegły z zakresu badań materiałów i urządzeń wybuchowych.

Spotkanie zespołów branżowych ds. badań traseologicznych i daktyloskopijnych 09-11-06-2015

W dniach 09-11.06.2015 roku w Zakopanym odbyły się spotkania Zespołów Branżowych ds. Badań Traseologicznych i Daktyloskopijnych oraz koordynatorów AFIS. Na spotkaniu z zakresu Traseologii została omówiona tematyka dotycząca wytycznych CLKP, poruszano także problematykę niewłaściwego zabezpieczania procesowo-technicznego materiału badawczego. Spotkanie koordynatorów AFIS poświęcone było tematyce związanej z międzynarodową wymianą danych daktyloskopijnych, a w szczególności z funkcjonowaniem systemu Eurodac po wejściu w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” na Wydziale Chemii UMSC w Lublinie. 08.06.2015

W dniu 8 czerwca 2015 roku w auli Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP z s. w Radomiu reprezentowała  podinsp. Aldona Policha, Zastępca Naczelnika, która w swojej prelekcji przedstawiła strukturę organizacyjną jednostki, przybliżyła pracę biegłych ze specjalności funkcjonujących w Laboratorium oraz omówiła sposób prowadzenia badań osmologicznych.

6 Piknik Naukowy 30.05.2015

W dniu 30.05.2015r Laboratorium Kryminalistyczne  KWP z/s w Radomiu wzięło udział w Radomskim Pikniku Naukowym. W czasie  tegorocznego Pikniku Naukowego zaprezentowano bus kryminalistyczny, walizkę kryminalistyczną,  metody ujawniania śladów linii papilarnych na różnych podłożach za pomocą proszków daktyloskopijnych, metody zabezpieczania śladów linii papilarnych na foliach  daktyloskopijnych   z różnych podłoży oraz metody zabezpieczania śladów mechanoskopijnych za pomocą past silikonowych. Podczas Radomskiego  Pikniku Naukowego każdy  mógł ujawnić i zabezpieczyć swój ślad, a kartkę z takim odbiciem obejrzeć przez mikroskop i zabrać na pamiątkę.  Do obejrzenia były również  ślady  spodu obuwia wykonane z kamienia dentystycznego oraz gipsu. W ramach Pikniku  była także przygotowana do wglądu fachowa literatura z zakresu kryminalistyki.

 

„Badania chemicznych śladów kryminalistycznych” - wykład na Wydziale Chemii UMSC w Lublinie 26.05.2015

W dniu 26 maja 2015 roku w auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, podinsp. Aldona Policha, Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP z s. w Radomiu wygłosiła prelekcję dla studentów II roku Chemii kryminalistycznej na temat badań chemicznych śladów kryminalistycznych. Podczas wykładu zostały poruszone zagadnienia związane z metodyką badań substancji psychotropowych i środków odurzających, dopalaczy, wyrobów spirytusowych oraz materiałów wybuchowych wykorzystywaną przez policyjne laboratoria kryminalistyczne.

Mazowieckie jednostki powiatowe:

SONDA
Czy nosisz odblaski nawet, gdy to nie jest obowiązkowe?
Tak Nie Rzadko
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu; Radom, ul 11-go Listopada 37/59
TELEFONY ALARMOWE:  112 z telefonów komórkowych lub  997   SPIS TELEFONÓW 
   DLA OSÓB GŁUCHYCH 
Formularz kontaktowy
Kontakt z redakcją strony
Copyright © KWP Radom 2012 - 2018
projekt i wykonanie: gqim.com